Tumačenje – Tumačenje na daljinu

Tumačenje - Tumačenje na daljinu

Service Interpretation

Dok se, kod prijevoda, radi o pisanoj riječi, tumačenje se obavlja usmeno.

Mi nudimo usluge simultanog i konsekutivnog tumačenja krojene po vašim potrebama.

Najčešće radimo s istim timovima tumača koje dobro poznajemo i kojima vjerujemo.

Simultano ili konferencijsko tumačenje

Za međunarodne i državne konferencije, lokalne sastanke, seminare, sastanke u gradskoj vijećnici itd. zavisno od dužine govora, simultani tumači često rade u timovima i cijene prijem nekog pripremnog materijala.

Konsekutivno tumačenje

Za tumačenje na poslovnim sastancima, obukama, posjetama i trenerskim sesijama. Konsekutivni tumač govori glasno nakon što govornik kaže nekoliko riječi i prestane govoriti.

Daljinsko simultano tumačenje

Tokom pandemije nastao je novi način simultanog tumačenja: tumačenje na daljinu. Novi softverski programi i platforme omogućavaju nam rad na daljinu od iz kuće ili naše kancelarije u stvarnom vremenu. Publika se povezuje tele ili video konferencijom.

Šaptano tumačenje

Tumač šapće govor klijentu na uho. Ovo se koristi tokom vjenčanja, u opštini, kada jedno od budućih supružnika ne govori službeni jezik.

Sudsko tumačenje

Za sudske sjednice na Okružnom sudu, Radnom sudu, Apelacionom sudu, Sudu za maloljetnike, Mirovnom sudu itd.

Policijsko tumačenje

Koristi se kod ispitivanja, posjeta zatvoru, pretraživanja kuće itd.

Koji jezički par trebate?

Imamo tumače za naše osnovne jezike i mnoge druge. Molimo kontaktirajte nas da biste provjerili dostupnosti.

Unajmite komplet za simultano tumačenje

Mi imamo komplete za tumačenje s mikrofonom i 20 kompjuterskih slušalica. Laki su za postavljanje i korišćenje.

Unajmite tumača ili pitajte za detalje ili obračun

Druge usluge

Service Translation

Prijevod

Ljudski prijevod „iz Luksemburga“

Sudski prijevod

Sertifikovani prijevod

Service legalisation

Legalizacija

Notarizacija, apostille

Reklamni tekstovi

Transkreacija, pisanje na mreži

Service proofreading

Pregled

Uređivanje & druge jezičke usluge

Comments are closed.