FAQ

Često postavljana pitanja

Bilo koji jezik i bilo koji sadržaj. Imamo listu odabranih lingvista za gotovo sve jezike. Ako niko nije dostupan, naši će projektni menadžeri pronaći odgovarajućeg prevodioca, starajući se da on/ona može da ispuni standarde.

Kliknite na link kako biste saznali više o sudskom tumačenju.

Kliknite na link kako biste saznali više o overi ili overenom prevodu

Rok zavisi od jezičke kombinacije.Pošto u agenciji sudski prevodimo više od 20 jezičkih kombinacija, za njih je postupak veoma brz.

Za druge kombinacije potrebno je da se proveri da li je prevodilac dostupan, kao i vreme potrebno za slanje dokumenta poštom.

Sa zadovoljstvom ćemo prevesti vaš dokument na osnovu skenirane verzije. Možete da dođete u našu kancelariju da pokupite prevedeni dokument i potom da našim zaposlenima pokažete izvorni dokument. Ako tražite da se dokument pošalje mejlom, mi ćemo dodati napomenu da je u pitanju sudski prevod skenirane kopije vašeg dokumenta.

Ovo uglavnom zavisi od veličine dokumenta. Ako se radi o jednoj stranici, prevešćemo je za 3 dana, osim ako prevod nije hitan. U nekim slučajevima prevode uspevamo da dostavimo za 1 do 2 dana.
Za duže prevode pravimo procenu od slučaja do slučaja. Potrebno je razmotriti dostupnost naših prevodilaca i kompleksnost sadržaja. Slobodno nam se javite, a mi ćemo vam dati više informacija čim vidimo dokument.

Cena prevoda uglavnom se računa prema broju reči ukoliko se radi o Word dokumentu. Drugi formati, kao što je PDF, zahtevaju formatiranje i uređivanje što bi moglo da poveća cenu. Dodatni kriterijumi, kao što su kompleksnost, retkost jezičnog para i zatraženi rokovi, takođe će uticati na finalnu cenu.
Molimo vas da nas kontaktirate za besplatnu ponudu.
Paušalne cene nudimo za jednostavan ili sudski prevod jedne stranice na nekom od naših osnovnih jezika: engleski, holandski, francuski, nemački, italijanski, luksemburški, portugalski, španski, rumunski, srpski i hrvatski.

U našoj kancelariji svi projekti prolaze isti proces procene kvaliteta. Kako bi mali prevodilački poslovi bili isplativi, primenjujemo minimalnu cenu od 75€. Uvek ćete dobiti cenu pre nego što počnemo prevod kako biste u potpunosti bili upoznati sa troškovima.

U nekim slučajevima, da. Prevodilač obično prevodi 2.000 do 3.000 reči dnevno. Ako vaš tekst sadrži, na primer, 20. 000 reči, a potrebno ga je prevesti u roku od 3 dana, morali bismo da angažujemo još 2 ili više lingvista, kao i lektora koji će ujednačiti prevod. U ovakvim slučajevima na ukupan iznos dodaćemo naknadu za hitan posao od 30%.

Više bismo voleli da vidimo dokument jer ponudu baziramo na broju reči i razmatramo tehničku kompleksnost izvornog teksta. Međutim, ukoliko ne želite da unapred predate dokument, možete nam reći broj reči i temu, a mi ćemo vam dati okvirnu procenu. Kasnije, kada budemo imali dokument, moći ćemo da prilagodimo cenu.

Primate li naknadu za nezaposlene ili minimalnu zaradu (RMG)? Ukoliko priložite dokaz o tome, možete dobiti nižu cenu. Tačna cena se određuje od slučaja do slučaja.

Mašinski prevod i naknadna redaktura. Pošto isključivo ljudski prevod oduzima puno vremena, skup je i zahteva visok kvalitet, ovaj hibridni koncept mogao bi da bude rešenje za neke prevodilačke poslove. MTPE je moguć samo u slučajevima kada nije potrebno stilski prilagođavati i doterivati tekst, kao na primer za listu sa specifikacijom proizvoda ili popisima. U tom slučaju, ako tražite nižu cenu i bržu isporuku, postoji mogućnost da mašinski prevedemo vaš dokument i da prevod u drugoj fazi ispravi naš prevodilac. Postoji razlika između lagane i potpune naknadne redakture, pa se i cene samim tim razlikuju.

TM (translation memory – prevodilačka memorija) je memorija u kojoj se pothranjuju segmenti tekstova korišćenih u prethodnim prevodima. Takvu bazu podataka treba „nahraniti“ vašim postojećim materijalom kako bi mogla da se koristi za budući rad. To je naročito korisno za tehnički sadržaj i onaj koji se ponavlja. Redovonom upotrebom može se doći do određene uštede, ali iznad svega, do doslednog sadržaja, a time i do većeg kvaliteta. Nemojte oklevati da nas kontaktirate ukoliko želite da koristimo postojeću TM ili da kreiramo novu.

Apsolutno. U agenciji Boutique Translation najpre prvi lingvista prevodi i lektoriše vaš tekst, a potom ga i drugi lektor proverava, odnosno proverava smisao prevoda poredeći ga sa izvornim dokumentom, a ako je potrebno, menja i doteruje radi maksimalne tačnosti.

Naravno, mi nudimo ovu uslugu i rado ćemo vam poslati prevod bilo gde u svetu.

Kontaktirajte nas za više informacija o uslugama dostave.