Lektura, uređivanje & druge jezičke usluge

Lektura, uređivanje & druge jezičke usluge

Proofreading 2nd

Među našim pomoćnim jezičkim uslugama, nudimo lektiru, uređivanje, preoblikovanje teksta, transkripciju, pisanje svih vrsta tekstova, od publikacija i marketinških tekstova do biografija, kao i lako razumljivih tekstova i jezičko savetovanje.

Lektura

Ispravljanje tekstova kako bi bili besprekorni, fokusirajući se na pravopis, interpunkciju i gramatiku. Budite sigurni da će vaša dokumenta biti sigurno detaljno lektorisana.

Uređivanje

Uređivanje daje vašem tekstu novi sloj koji može biti jako važan: pregled sintakse i semantike, reformulisanje rečenica, usklađivanje stila i tečnosti teksta kako bi tekst bio razumljiv.

Preoblikovanje teksta

Možemo da vam pomognemo ako smatrate da vaš tekst nije napisan profesionalno. Naši urednici i pisci će pročitati vaš tekst, analizirati, stil, gramatiku i rečnik i preoblikovati ga onoliko koliko je potrebno. U razgovoru sa vama ustanovićemo vaše potrebe i dogovoriti se o rešenju.

Transkripcija zvučnih zapisa

Nakon završetka sesije, neki politički ili ekonomski sastanci zahtevaju transkripciju govora. Mi vam u ovome možemo pomoći.

Boutique pisanje

Naše usluge pisanja uključuju biografije, radne biografije, administrativna & javna dokumenta, izradu nacrta vašeg diplomskog ili master rada... Pošto su prevođenje i pisanje blisko povezani i zahtevaju slične veštine, naši lingvisti mogu da napišu i originalne tekstove tako da će rado napraviti nacrt i urediti svaki tip testa koji vam je potreban.

Pisanje lako razumljivih tekstova

Vaše tekstove možemo da preoblikujemo tako da postanu pristupačniji čitaocima sa ili bez teškoća u učenju.

Jezičko savetovanje

Ukoliko vam je potreban savet u vezi pisanja tekstova, sastavljanja rečnika ili stilskog priručnika, naši stručnjaci će vam rado pomoći.

Druge usluge

Service Translation

Prevod

Ljudski prevod: Proizvedeno u Luksemburgu

Sudski prijevod

Sertifikovani prijevod

Service Interpretation

Tumačenje

Tumačenje na daljinu

Service legalisation

Legalizacija

Notarizacija, apostille

Reklamni tekstovi

Transkreacija, pisanje na mreži

Comments are closed.