Legalizare, notarizare, apostilă

Legalizare, notarizare, apostilă

Traducerea dvs. este gata și am legalizat-o adăugând ștampila, data și semnătura noastră. Este traducere legalizată. Poate fi necesar și un al doilea pas în unele cazuri în care un document privat sau public care va fi folosit în scopuri administrative într-o țară din străinătate.

Legalizare de Apostila de la Haga

"Apostille de la Haye". În vederea acceptării unui document, unele țări impun și autentificări suplimentare. În vederea simplificării procedurii de legalizare, Convenția Apostilei de la Haga a fost semnată de peste o sută de țări în data de 5 octombrie 1961. Putem lua măsuri în vederea aplicării pe traducerea dvs. a unei ștampile apostilă care să confirme astfel autentificarea semnăturii translatorului pe documente publice. Pentru acest serviciu, sunt necesare două zile.

Legalizarea de către notar, numită notarizare

O altă formă de legalizare care ar putea fi impusă de administrațiile din străinătate este notarizarea. În cazul în care aveți nevoie de acest serviciu, notarul nostru vă va ștampila traducerea legalizată, și va indica data și se va menționa autenticitatea semnăturii aplicate de translator. Având în vedere faptul că ambele proceduri deservesc același scop, vă revine responsabilitatea de a verifica împreună cu clientul sau biroul sau administrația beneficiare care tip de legalizare se preferă. Traducerea legalizată este predată cu Apostila de la Haga sau mențiunea și semnătura notarului, împreună cu textul sursă. În cazul în care îl doriți și pe acesta ștampilat și semnat, noi punem la dispoziție și acest serviciu.

Alte servicii

Service Translation

Traducere

Traducere umană “marca Luxemburg”

Traducere autorizată

Traducere certificată

Service Interpretation

Interpretariat

Interpretariat la distanță

Copywriting

Transcriere, scriere conținut web

Service proofreading

Verificare

Editare & alte servicii lingvistice

Comments are closed.