Legalizacija, ovjera javnog bilježnika, nadovjera isprava (žig Apostille)

Legalizacija, ovjera javnog bilježnika, nadovjera isprava (žig Apostille)

Vaš prijevod je spreman te smo ga ovjerili dodavši pečat, datum i potpis. Ovo je princip ovjerenog prijevoda. Međutim, neki osobni i javni dokumenti predviđeni za administrativnu uporabu u stranoj državi zahtijevaju još jedan korak.

Legalizacija nadovjerom (tzv. haškim žigom Apostille)

"Apostille de la Haye". Neke zemlje zahtijevaju daljnje ovjere kako bi dokument bio valjan. Više od 100 država potpisalo je 5. listopada 1961. Hašku konvenciju o žigu Apostille u svrhu pojednostavljivanja procesa legalizacije. Našim prijevodima možemo nadodati žig kako bi se zajamčila vjerodostojnost prevoditeljevog potpisa na javnim dokumentima. Ovu uslugu možemo izvršiti u roku od 2 dana.

Ovjera i legalizacija javnog bilježnika

Ovjera javnog bilježnika spada u još jednu vrstu legalizacije koju mogu zatražiti strane administracije. Ukoliko trebate ovu uslugu, naš javni bilježnik stavit će štambilj na ovjereni prijevod, uz naznaku datuma i garanciju da je prevoditeljev potpis vjerodostojan. Oba procesa imaju istu svrhu, a mi vam predlažemo da provjerite koji oblik legalizacije vam je potreban, odnosno što vaš klijent, strani ured ili strana administracija. Uz izvorni tekst možemo vam dostaviti sudski prijevod s haškim žigom Apostille ili potvrdom i potpisom javnog bilježnika. Ujedno nudimo i uslugu stavljanja pečata i potpisa na potonje.

Druge usluge

Service Translation

Prijevod

Ljudski prijevod „iz Luksemburga“

Sudski prijevod

Ovjereni prijevod

Service Interpretation

Usmeno prevođenje

Usmeno prevođenje na daljinu

Service legalisation

Legalizacija

Ovjera javnog bilježnika, nadovjera isprava (žig Apostille)

Comments are closed.