ČPP

Često postavljana pitanja

Bilo koji jezik i bilo koji sadržaj. Imamo spisak imena pereferiranih lingvista za većinu jezika. Ako niko nije dostupan, naši će projekt menadžeri pronaći odgovarajućeg prevodioca pazeći da ispuni naše standarde kvaliteta.

 Kliknite na link da saznate više o sudskim prijevodima.

Ovo zavisi od jezičkog para. Kako unutar kompanije sudski prevodimo više od 20 jezika, za njih je postupak veoma brz. Za druge parove, potrebno je provjeriti dostupnost prevodioca kao i vrijeme potrebno za slanje dokumenta poštom.

Rado ćemo prevesti vaš dokument na osnovu skenirane verzije. Možete u naš ured doći po prevedeni dokument a zatim pokazati našem osoblju originalni izvorni dokument. Ako zahtijevate slanje dokumenta e-poštom, mi ćemo dodati tekst da se radi o sudskom prijevodu skeniranog primjerka vašeg dokumenta.

Ovo većinom zavisi od dužine dokumenta. U slučaju jedne stranice, mi najčešće računamo 3 dana osim ako se vama žuri. U nekim slučajevima uspjeli smo dostaviti za 1-2 dana. Za duže prevode mi radimo u zavisnosti od slučaja do slučaja.

Potrebno je uzeti u obzir dostupnost naših prevodilaca i kompleksnost sadržaja. Stupite u kontakt s nama i mi ćemo vas informisati čim vidimo dokument.

Cijena prijevoda se, većinom, računa na osnovu broja riječi, ukoliko se radi o Word dokumentu. Drugi formati, poput pdf-a, trebaju formatiranje i raspoređivanje što utiče na veću cijenu. Dodatni kriteriji, poput kompleksnosti, učestalosti jezičkog para i traženih rokova takođe će uticati na završnu cijenu.

Molimo kontaktirajte nas za besplatni obračun.

Za jednostavan ili sudski prijevod jedne stranice mi nudimo paušale za naše osnovne jezike: Engleski, nizozemski, francuski, njemački, talijanski, luksemburški, portugalski, španjolski, rumunjski kao i srpskohrvatski.

Svi naši zadaci prolaze isti proces procjene kvaliteta u našoj kancelariji. Da bi mali prevodilački poslovi bili održivi, mi trebamo da primijenimo minimalnu cijenu od 75€. Uvijek vam prenosimo cijenu prije početka procesa tako da ste u potpunosti upoznati s troškovima.

U nekim slučajevima, da. Uobičajeni broj riječi koji jedan prevodilac prevede po danu jeste 2000 – 3000 riječi. Ako je broj riječi vašeg teksta, recimo, 20 000 a potrebno ga je završiti u roku od 3 dana, mi ćemo morati pozvati na saradnju još dvoje lingvista kao i jednog uređivača koji bi ujednačio sadržaj rada oba prevodioca. U takvom slučaju, naknada za brzu uslugu bi uključivala dodatnih 30%.

Bilo bi dobro da pogledamo dokumente jer mi računamo broj riječi izvornog dokumenta i razmatramo stepen tehničkih mogućnosti da bismo pripremili tačan obračun. Ipak, ako ne želite da otkrijete dokument unaprijed, možete da prenesete broj riječi i temu i mi ćemo vam dati grubu procjenu. Kasnije, kada dobijemo dokument, moći ćemo da podesimo cijenu.

Da li živite od naknade za nezaposlene ili minimalnog prihoda (RMG)? Uz dokaz o vašoj situaciji, možete da iskoristite niže cijene. O ovome razgovaramo u zavisnosti od slučaja do slučaja.

Mašinski prijevod i kasnije uređivanje (Machine translation and post-editing). Kada je za čisti ljudski prijevod potrebno previše vremena, previše košta ili se traži vrhunski kvalitet, ovaj najnoviji hibridni koncept može da bude rješenje za neke prevodilačke poslove. MTPE je moguć samo kada ne trebate nikakav stilski lijep tekst, npr. za dokument ili listing o specifikacijama proizvoda. U takvom slučaju, ako tražite nižu cijenu i bržu uslugu, postoji mogućnost mašinskog prijevoda vašeg dokumenta i njegovog ispravljanja od strane ljudskog prevodioca u drugoj fazi. Postoji razlika između laganog i potpunog kasnijeg uređivanja i cijene variraju u skladu s tim.

TM (Translation memory – prevodilačka memorija) je spremište u koje se pohranjuju segmenti tekstova korišćeni u prethodnim prijevodima. Takva baza podataka treba da se napuni s vašim postojećim materijalom tako da se može koristiti za buduće radove. Posebno je korisna za sadržaj koji se ponavlja i tehnički sadržaj. Redovna upotreba omogućava neke uštede ali, iznad svega, konzistentan sadržaj a time i bolji kvalitet. Nemojte se ustručavati da nas kontaktirate ako biste željeli koristiti postojeću TM ili kreirati novu.

Definitivno. U Boutique Translation, prvi lingvista prevodi i pregledava vaš tekst dok ga pregledač ponovo pregledava promjeravajući smisao napisanog teksta i poredi ga s izvornikom te ga, ako je potrebno, mijenja i podešava za maksimalnu tačnost.

Naravno, mi ovo omogućavamo i rado ćemo vam poslati prijevod bilo gdje u svijet.

Kontaktirajte nas za besplatan obračun o uslugama dostave.